Mateřská škola Lísteček

Spolupráce s mateřskou školou Lísteček nás velmi těší, vždy nám děti svým vystoupením zpříjemní naše dopoledne.

Duo Ruggieri

Zase po roce nás navštívilo Duo Ruggieri – italský tenorista s baletním doprovodem. Jejich vystoupení se našim klientům moc líbilo.

Koncert v kapli

V půlce května se v naší kapli konalo vystoupení muzikanta p. Lamače.

Vystoupení Tomáše Ringela

V dubnu vystoupil pro naše klienty mladý muzikant Tomáš Ringel. Zazpíval písně napříč různými žánry. 

Josefovská zábava

Potěšení v podobě písničky přinesli do našeho zařízení harmonikáři z Liberce. Oslavili jsme tak všechny naše Pepíky.

Oslava MDŽ

 K oslavě MDŽ nám přišel zazpívat pěvecký soubor Tylda a Matylda.

Duo Čenda a Pavlína

Dne 23.02.2024 jsme u nás přivítali hudební duo „Čenda a Pavlína“. Za vystoupení moc děkujeme.

Beseda s Pavlem Novým

Díky spolku Coolturně bez bariér, jsme měli možnost uspořádat u nás v zařízení besedu s panem Pavlem Novým. Naši klienti si povídání  p. Nového velmi užili, měli možnost se s ním i vyfotit. Ještě jednou moc děkujeme „Coolturně bez bariér“ za skvělý zážitek.