Domov pro seniory

Služba je určena seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti, zejména v důsledku vysokého věku a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Poslání

Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, a kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, či jiných vážných důvodů. Individuálním přístupem zajistit seniorům přiměřenou míru podpory a udržení sociálních kontaktů.

Cíl

Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov. Naplňování individuálních potřeb seniorů tak, aby neměli čas přemýšlet o stárnutí.

Komu je služba určena

Služba je určena seniorům s trvalým pobytem na území České republiky, kteří dosáhli věku 65 let a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou péči druhé osoby, kterou nelze zabezpečit v jejich přirozeném sociálním prostředí jinou službou. Domov přednostně poskytuje službu občanům, kteří v době podání žádosti o přijetí do služby měli trvalý pobyt na území města Liberce nebo na území Libereckého kraje, popřípadě zde mají trvalý pobyt jejich příbuzní.

Pro koho nejsou naše služby určeny

  • seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti, ale tato pravidelná pomoc  jim může být zajištěna jinou sociální službou poskytovanou v domácnosti
  • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních
  • seniorům, kteří nemohou být umístěni v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • osobám, jejichž péče vyžaduje specifický způsob komunikace (zrakové, sluchové postižení).

Tato registrovaná služba má celkovou kapacitu 37 lůžek, včetně jednoho krizového. Péče je poskytována převážně v jednolůžkových pokojích, disponuje i dvoulůžkovými.

Služba zahrnuje poskytování sociální a zdravotní péče po nepřetržitou dobu (24 hodin denně). Stravování je zajišťováno ve vlastní kuchyni. Služba také nabízí volnočasové a aktivizační činnosti. Do zařízení dochází kadeřnice, pedikérka.

Můžeme vám poradit?

Kontakt

info@dsvratislavice.cz
+420 482 750 799
+420 482 751 835
+420 734 154 767 v době  19 – 7 h
Datová schránka:  8562tfd

Domov seniorů Vratislavice, p. o.
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
U Sila 321, Liberec 30, 463 11
IČ: 108 98 174

Sledujte nás