Povinně zveřejňované informace

Informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Provoz Domova seniorů Vratislavice, p. o. je finančně podporován zřizovatelem Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Provoz sociálních služeb je podpořen z finančních prostředků MPSV, prostřednictvím Libereckého kraje.

číslo

název položky

položka / odkaz na položku

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu

Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace

2.

Zřizovatel

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

3.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje činnost

Organizace je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Organizace byla zřízena k 1. 6. 2021 na dobu neurčitou na základě usnesení  Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

4.

Popis organizační struktury

5.

Kontaktní poštovní adresa

Telefonní číslo

Internetové stránky

Oficiální e-mail

ID datové schránky

U Sila 321, 463 11 Liberec 30

482 750 799, 482 751 835

www.domovsenioruvratislavice.cz

info@dsvratislavice.cz

8562tfd

6.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

123-4569070247/0100

7.

Identifikační číslo organizace

IČ: 108 98 174

8.

Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ10898174, organizace není plátcem DPH

9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace
viz kontakty v bodě 5.

10.

Kde a jak lze podat žádost o přijetí do služby

Žádost o umístění je k dispozici na webových stránkách organizace nebo je možné vyzvednout osobně na adrese (viz bod 5.). Vlastní podání žádosti se všemi požadovanými přílohami lze uskutečnit prostřednictvím České pošty nebo osobním podáním na adrese organizace.

11.

Zprávy o činnosti organizace

12.

Výroční zprávy o poskytování informací

14.

Účetní uzávěrka

15.

Rozpočet a rozpočtový výhled

17.

Dotace MPSV          

2024 – OLP/768/2024

18.

Informace – ochrana osobních údajů  

19.

Informace – ochrana osobních údajů  

20.

Informace – ochrana oznamovatele

Kontakt

info@dsvratislavice.cz
+420 482 750 799
+420 482 751 835
+420 734 154 767 v době  19 – 7 h
Datová schránka:  8562tfd

Domov seniorů Vratislavice, p. o.
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
U Sila 321, Liberec 30, 463 11
IČ: 108 98 174

Sledujte nás