Služby Domova Seniorů Vratislavice

Domov pro seniory

Služba je určena seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby z důvodu snížené soběstačnosti, zejména v důsledku vysokého věku a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Domov se zvláštním režimem

Služba je určena seniorům nad 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku chronického duševního onemocnění, stařecké demence a ostatních typů demencí a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

Naše aktivity

V našem domově klientům nabízíme spoustu aktivit, ať už v dílnách (keramická, ruční), tak i ve společenských prostorách. Zde naleznete přehled našich akcí .

Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.

Můžeme vám poradit?

Kontakt

info@dsvratislavice.cz
+420 482 750 799
+420 482 751 835
+420 734 154 767 v době  19 – 7 h
Datová schránka:  8562tfd

Domov seniorů Vratislavice, p. o.
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
U Sila 321, Liberec 30, 463 11
IČ: 108 98 174

Sledujte nás