Jak postupovat v případě zájmu o některou z nabízených služeb:

O poskytnutí pobytové sociální služby – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem v Domově seniorů Vratislavice je možné požádat osobně i písemně, prostřednictvím formuláře pro žadatele.

Formulář žádosti

Žádosti lze získat při osobní návštěvě domova od pracovníků sociálního úseku nebo je možné stáhnout zde:

Po vyplnění žádosti a přiložení požadovaných příloh (jsou specifikovány přímo ve formuláři žádosti) lze žádost o přijetí podat osobně v sídle domova
(v kanceláři sociálních pracovníků) nebo je možné zaslání poštou na adresu:

Domov seniorů Vratislavice, p.o., U Sila 321, 463 11 Liberec 30

Více informací o možnostech přijetí do domova poskytnou:

vedoucí sociálního úseku

Bc. Petra Pohanková

sociální pracovnice

Bc. Helena Vašková Maděrová

Případnou návštěvu domova doporučujeme předem dohodnout, mohlo by se totiž stát, že sociální pracovnice budou mimo domov 
(například na sociálním šetření).

Výše úhrad

Aktuální přehled úhrad za ubytování a stravu naleznete níže.

Kontakt

info@dsvratislavice.cz
+420 482 750 799
+420 482 751 835
+420 734 154 767 v době  19 – 7 h
Datová schránka:  8562tfd

Domov seniorů Vratislavice, p. o.
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
U Sila 321, Liberec 30, 463 11
IČ: 108 98 174

Sledujte nás