Plán aktivit na červen 2023


1. 6. 2023 – od 13.00 hod. pěvecké vystoupení Tomáše Ringela 

2. 6. 2023 – od 14.00 hod. opékání špekáčků (odd. B)

5. 6. 2023 – muzikoterapie – společenský sál od 14.00 hod. 

6. 6. 2023 – od 9.30 hod. vystoupení houslisty p. Lamače 

6. 6. 2023 – od 14.00 hod. opékání špekáčků (odd. C) 

7. 6. 2023 – canisterapie – od 15.30 hod.

9. 6. 2023 – od 9.30 hod taneční terapie (Marta)

12. 6. 2023 – muzikoterapie – společenský sál od 14.00 hod.    

14. 6. 2023 – od 9.30 hod. vystoupení dětí MŠ Lísteček

14. 6. 2023 – canisterapie – od 15.30 hod.

19. 6. 2023 – muzikoterapie – společenský sál od 14.00 hod.   

20. 6. 2023 – od 15.00 hod. – vystoupení cimbálovky p. Eliáše

21. 6. 2023 – od 9.30 hod. – vystoupení dětského pěveckého sboru ze ZŠ Rýnovice 

21. 6. 2023 – canisterapie – od 15.30 hod.

23. 6. 2023 – od 9.30 hod taneční terapie (A; B; C)

26. 6. 2023 – muzikoterapie – společenský sál od 14.00 hod.  

27. 6. 2023 – od 10.00 hod. mezigenerační setkávání s MŠ Doctrina 

27. 6. 2023 – od 14.00 hod. setkání se zvířátkem z útulku

28. 6. 2023 – oslava narozenin uživatelů, kteří se narodili v měsíci červnu


Kontakt

info@dsvratislavice.cz
+420 482 750 799
+420 482 751 835
Datová schránka:  8562tfd

Domov seniorů Vratislavice nad Nisou, p. o.
Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
U Sila 321, Liberec 30, 463 11
IČ: 108 98 174

Sledujte nás